Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Tydzień zawodów

W dniach od 21.03.2022r. do 25.03.2022r. w naszej szkole odbył się Tydzień zawodów, którego celem było:

  • budowanie wiedzy uczniówo świecie społecznym –zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
  • zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
  • zapoznanie uczniów z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
  • organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia,
  • doskonalenie umiejętności pracy –indywidualnej, w parach i w grupach,
  • rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru,
  • zapoznanie z ofertą szkół ponadpodstawowych.

W ramach zorganizowanego Tygodnia zawodów uczniowie wykonali prace na temat Mój wymarzony zawód. Wzbogacili swoją wiedzę na temat popularnych zawodów, poznali także najbardziej oryginalne zawody świata.
Wychowawcy klas 1-3 zapoznali uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy oraz stwarzali sytuacje edukacyjne sprzyjające poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań i pasji. Uczniowie klasy 1b podczas zajęć poznali pracę sprzedawcy, zabawili się w sklep. Wcielili się w rolę sprzedawcy i klienta. Na lekcjach Unikamy przeziębień rozmawiali o przyczynach, objawach przeziębienia i domowych sposobach walki z nim. Układali dialogi w parach i formułowali dobre rady dla tych, którzy chcą uniknąć przeziębienia i wizyty u lekarz. Poznali pracę różnych lekarzy specjalistów. Wykonywali w grupach prace plastyczne pastelami olejowymi pt. Dobre rady dla dbających o zdrowie. Na zajęciach Co nowego w pogodzie? przygotowali w grupach i zaprezentowaliprognozę pogody. Podczas zajęć Powroty ptaków zapoznali się z zawodem ornitologa.
Wychowawcy klas 4-8 przeprowadzili zajęcia pozwalające na poznawanie własnych zasobów. Zapoznali uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy. Kształtowali pozytywną i proaktywną postawę uczniów wobec pracy i edukacji. Natomiast uczniowie klas 8 zapoznali się z ofertą szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w wydarzeniu.

Agnieszka Bladowska

Skip to content