Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

System nauczania zdalnego

Ważny komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, iż od 20.12.2021r. do 09.01.2022r.:

  • uczniowie klas 1-8 będą realizowali nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy MS Teams,
  • oddziały przedszkolne pozostają otwarte i funkcjonują jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat wprowadzanych zmian.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

Skip to content