Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Noc Bibliotek 2021

8 października 2021r. biblioteka szkolna zorganizowała po raz czwarty Noc Bibliotek. Jest to wydarzenie ogólnopolskie, my jednak tworzymy zawsze oryginalny program, głęboko zakorzeniony w misji naszej szkoły. Tym razem nawiązaliśmy do programu profilaktyczno-wychowawczego oraz oparliśmy go na życiu i twórczości Norwida, gdyż w uznaniu zasług dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Program akcji bibliotecznej był bardzo bogaty i obfitował w różnego rodzaju zadania. Zabawy przebiegały pod hasłem Czytanie wzmacnia – Jestem EKO z Norwidem. Uczniowie podzieleni zostali na grupy wiekowe, każda z nich realizowała zaplanowane działania, m. in.:

  • Oglądanie prezentacji stworzonych w Genially nt. Norwida oraz ciekawostek z jego życia powiązanych z ekologią.
  • Wykonywanie zadań na dobry początek: rozsypanka wyrazowa związana z Norwidem oraz układanie puzzli i odgadywanie ich związku z poetą.
  • Praca metodą projektu w grupach:
  • kl. 1-3 – projektowanie ogrodu Norwida,
  • kl. 4-5 – projektowanie parku wokół dworku Norwida,
  • kl. 5-6 – wykonywanie plakatu metodą metaplanu na temat m.in. znajomości, podróży, twórczości Norwida.
  • Podsumowanie projektu – podział na 4 grupy składające się z uczestników z każdej kategorii wiekowej – rozwiązywanie Eko Quizu o Norwidzie stworzonego w Genially.
  • Wspólne tworzenie gazetki z wytworów pracy grup – dzielenie się spostrzeżeniami i wrażeniami dotyczącymi spotkania – wspólne podsumowanie akcji.
  • Rozdanie uczestnikom Dyplomów uznania.

Realizacja powyższych działań i praca metodą projektu miała na celu wzbogacenie wewnętrznego świata ucznia, budowanie systemu wartości i wskazywanie życiowych priorytetów w oparciu o wartości skupione wokół tematu ekologiczno – literacko – czytelniczego.

Sylwia Miszk, Aleksandra Stark, Aneta Woźniak

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

 

Skip to content