Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

Zapraszamy uprawnione rodziny – rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”.

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO będzie podstawą do złożenia przez Gminę stosownego wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów.

Wypełnione przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia należy złożyć w terminie do 27 października 2021 roku (środa) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawa II w Gowidlinie (sekretariat), w godzinach od 7.30 do 14.30, w której uczy się uprawniony do uzyskania wsparcia uczeń.   

Proszę o zapoznanie się z informacjami, które znajdują się poniżej:

Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Patrycja Krefta
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach
tel. 58 681 95 47

Aleksandra Stark

Skip to content