Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

AKTUALIZACJA – funkcjonowanie szkoły od 17.05.2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie zawiadamia (na podstawie rozporządzenia MEiN z dn. 29.04.2021r.), iż:

1. od 17.05.2021r.:

  • OP i klasy 1 – 3 będą nadal realizowały nauczanie stacjonarne,
  • klasy 4 – 8 będą realizowały nauczanie w trybie hybrydowym tj.
    **w tygodniu od 17.05.2021r. do 21.05.2021r. klasy 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7c – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast klasy 4a, 4b, 7b, 8a, 8b – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
    **w tygodniu od 24.05.2021r. do 28.05.2021r. klasy 4a, 4b, 7b, 8a, 8b – pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams, natomiast klasy 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7c – pracują w trybie stacjonarnym w szkole,
  • w dniach od 25.05.2021r. do 27.05.2021r. w szkole odbywać się będą dla uczniów kl. 8 egzaminy ósmoklasisty, dla uczniów kl. 1-7 są to dni wolne od zajęć lekcyjnych.

2. od 31.05.2021r. planuje się powrót wszystkich uczniów do szkoły i realizację nauczania w trybie stacjonarnym.

Oddziały przedszkolne i klasy, które będą realizować naukę w trybie stacjonarnym, będą podlegały reżimowi sanitarnemu. Sytuacja epidemiczna jest na bieżąco monitorowana, nieustannie priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i pracowników.

O wszelkich modyfikacjach powiadomią Państwa wychowawcy. Wychowawcy również udzielą Państwu wszelkich informacji na temat organizacji pracy szkoły.

Drodzy Rodzice dziękujemy Państwu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę.  
Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

Skip to content