Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Projekt eTwinning “Moje miasto”

etwinning

Program eTwinning oferuje platformę współpracy dla szkół z krajów europejskich, które komunikują się, realizują projekty, czując się częścią społeczności edukacyjnej w Europie. Program ten promuje współpracę za pomocą technologii informacyjno – komunikacyjnych (ICT), oferując wsparcie i narzędzia, tak by szkoły w celu realizacji projektów w prosty sposób mogły tworzyć krótko – i długoterminowe partnerstwa nawet w czasie pandemii, kiedy to uczniowie nie uczęszczają do szkoły. Uczniowie klasy 7a wzięli udział w projekcie pt. “Moje miasto”. W trakcie realizacji projektu uczniowie opisali wybrane miasto (zabytki, interesujące miejsca). Wszystkie te informacje przedstawili w formie prezentacji, zdjęć, plakatów, opisów na platformie Twin Space. Naszym partnerem była szkoła z Ukrainy.

Cele projektu:
*poznanie życia szkolnego w kraju partnerskim
*poznanie miasta partnerskiego,
*zaprezentowanie najciekawszych miejsc w mieście i kraju,
*rozbudzenia zainteresowania tradycjami, kulturą, geografią, atrakcjami turystycznymi,
*kształtowanie świadomości kulturowej i porozumienia pomiędzy różnymi narodami,
*rozwijanie postawy obywatelskiej, ciekawości świata, poszanowania tradycji i kultury narodu własnego, jak i innych,
*uczenie tolerancji i szacunku względem innych ludzi,
*motywowanie do nauki języka angielskiego,
*doskonalenie sprawności posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną.

Alicja Kuchta

ГОРДІСТЬ МОГО МІСТА

Skip to content