Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

eTwinning – Rebirth of plastic waste – it’s cool!

etwinning

Podczas zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności językowe uczniowie dyskutowali na temat globalnego recyklingu. Temat ten omówili także uczniowie z Ukrainy. Wspólne wnioski zostały umieszczone na platformie e-Twinning w profilu Twinspace. Celem projektu było propagowanie wśród uczniów tematyki dotyczącej ochrony środowiska oraz ekologii oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan naszej planety. Uczestnicy zajęć rozwinęli także umiejętności językowe.

Rebirth of plastic waste – it’s cool!

Alicja Kuchta

Skip to content