Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 012/2020 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz oddziału sportowego.

Zarządzenie 012-2020

Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała IV-38-2019

Zarządzenie 3/2019/2020 z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji i powołania komisji rekrutacyjnej.

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego:

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020-2021
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego
Załącznik nr 3 – oświadczenie woli podjęcia nauki w oddziale przedszkolnym (należy obowiązkowo składać po ogłoszeniu listy przyjętych kandydatów – nie później niż do 20.03.2020r.)
Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej:

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2020-2021
Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej (dla kandydatów spoza obwodu szkoły – można składać od 03.08.2020r. do 14.08.2020r.)
Załącznik nr 3 – oświadczenia

Skip to content