Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Medal Srebrny dla naszej nauczycielki

14 października 2019 r. w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyły się Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości kilkudziesięciu nauczycieli z całego Pomorza zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Komisja doceniła dorobek pani Janiny Wenty. W dowód uznania, z rąk pana Dariusza Drelicha Wojewody Pomorskiego, otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę. Jest to odznaczenie przyznane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi.
Serdecznie gratulujemy Pani Janinie Wencie takiego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Aleksandra Stark

https://kartuzy.info/artykul/janina-wenta-nauczycielka/831604

Skip to content