Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

“Musicie być mocni miłością…”

Tegoroczny Dzień Patrona odbył się w naszej szkole pod hasłem „Musicie być mocni miłością…”. Hasło to wypływa z głębokiego przekonania, że relacje między Ojcem Świętym a młodymi były zawsze przepełnione głęboką ufnością, radością oraz wzajemnym zrozumieniem. Swoją postawą i nauką pełną dobroci przekraczał on bariery, które innym wydawały się nie do przekroczenia. Dzięki miłości i uwadze jaką ofiarowywał wszystkim, wszystkich gromadził wokół siebie i wzywał do jedności.
Posłuszni temu wezwaniu udaliśmy się wraz z nauczycielami do kościoła, gdzie wzięliśmy udział we mszy świętej i wysłuchaliśmy homilii, uczestniczyliśmy także w zajęciach z wychowawcami, które zostały poświęcone sylwetce naszego patrona.
Po mszy przeszliśmy do szkoły, by obejrzeć przedstawienie słowno – muzyczne oparte na twórczości Karola Wojtyły. Niezapomniane wrażenie wywarły na nas recytacje poezji oraz pieśni przygotowane prze uczennice klasy 5 c. Całości dopełnił piękny taniec baletowy prezentujący walkę dobra ze złem i zwycięstwo miłości. Przygotowana scenografia wspaniale oddawała nastrój tej podniosłej chwili. Nasze przywiązanie do patrona wyraziliśmy także składając kwiaty przy pomniku Jana Pawła II znajdującym się w naszej szkole..
Dzięki tej uroczystości mogliśmy na nowo spojrzeć na życie Karola Wojtyły. Przypomnieć sobie jak wiele papież ma nam młodym do przekazania. Dobitniej zrozumieć słowa, które do nas kierował: „Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”

Lidia Stahlke

Skip to content