Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Poprzez realizację zadań tematycznych przedszkolaki  poznają historię państwa polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje czy obrzędy ludowe. Działania projektowe będą też okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.
Projekt będzie realizowany od 1 września do 31 grudnia 2018r.

Maria Wolska – Rychert

Skip to content