Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

PODZIĘKOWANIE

„Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie pomocną dłoń”
/św. Jan Paweł II/

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość
oraz za pomoc w realizacji przedsięwzięć i wsparcie finansowe
przy organizowaniu imprez, uroczystości i wycieczek
w roku szkolnym 2017/2018:
 

Wójtowi Gminy Sierakowice,
Przewodniczącemu i Członkom
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
Sołtysowi Gowidlina,
Prezesowi i Członkom Koła Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” w Gowidlinie,
Właścicielowi Firmy Przewozowej ALBATROS w Mojuszu,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach,
Komendantowi Komisariatu Policji w Sierakowicach,
Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o.Sierakowice,
Właścicielowi Piekarnio – Cukierni „Królewiczanka” w Kamienicy Królewskiej,
Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
Komendantowi Powiatowej Policji w Kartuzach,
Dyrektorowi Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku,
Dyrektorowi Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Prezesowi Grupy Energa w Gdańsku,
Prezesowi Żeglugi Gdańskiej w Gdańsku,
Komendantowi Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
Dyrektorowi Caritas Diecezji Pelplińskiej,
Prezesowi Kaszubskiego Związku Pracodawców w Żukowie,
Komandorowi Kaszubskiego Stowarzyszenia Navigator,
Proboszczowi Parafii NPNMP w Gowidlinie,
Dyrektorom szkół Gminy Sierakowice
oraz
wszystkim zaangażowanym w życie szkoły Rodzicom
m.in. Państwu Katarzynie i Jackowi Driwa oraz życzliwym ofiarodawcom

Skip to content