Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

„STAWIAMY NA ZDROWIE”

W dniach od 25 do 29 września br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem „STAWIAMY NA ZDROWIE”. Uczniowie klas I –VII uczyli się zasad zapobiegania pożarom oraz poznali sposoby postępowania w razie wybuchu pożaru. Szkolenie przeprowadził strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kartuz. Gościem tegorocznego Szkolnego Tygodnia Profilaktyki była pani Pełnomocnik Wójta Gminy ds. uzależnień, która w wygłoszonej prelekcji przedstawiła uczniom fazy rozwoju uzależnień od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. Młodzież dowiedziała się jak działają mechanizmy powstawania nałogów oraz jak trudne jest leczenie ludzi uzależnionych. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej rozmawiali o higienie i zapobieganiu chorobom z panią pielęgniarką oddziału dziecięcego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Na holu w gimnazjum została wykonana gazetka o tematyce zapobiegania nałogom. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły spotkali się z przedstawicielem Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Uważnie słuchali jak przepisowo korzystać z dróg i jak być bezpiecznym pasażerem pojazdu. Wzięli też udział w spotkaniu z policjantami, w czasie którego mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach w ruchu pieszych oraz na temat bezpiecznego korzystania z pojazdów. W Tygodniu Profilaktyki odbyło się wiele zajęć na temat zdrowia i bezpieczeństwa z wychowawcami oraz pogadanki z pedagogiem o cyberprzemocy i zagrożeniach związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu, portali społecznościowych i urządzeń mobilnych. Dnia 29 września 2017 r. podczas podsumowania Szkolnego Tygodnia Profilaktyki gimnazjaliści z klas II A i II B pod opieką wychowawców przygotowali przedstawienia zatytułowane: „O zdrowiu na poważnie i na wesoło” oraz „Nałogom mówimy NIE!”.  Przypomnieli swoim młodszym kolegom i koleżankom kilka ważnych zasad dotyczących zdrowia  np.: prawidłowego odżywiania, bezpieczeństwa w domu i w szkole, konieczności dbania o higienę oraz  ostrzegli przed konsekwencjami palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania narkotyków i dopalaczy. Do naszych szkolnych działań profilaktycznych włączył się również pan psycholog z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Żukowa, który przeprowadził warsztaty na temat zapobiegania agresji wśród uczniów oraz pogadankę o zjawisku odrzucenia z grupy rówieśniczej. \ O konsekwencjach wypadków drogowych opowiedziała młodzieży gimnazjalnej pani pełnomocnik Wójta Gminy Sierakowice ds. osób niepełnosprawnych, która w wieku 14 lat uległa wypadkowi przez czyjąś bezmyślność i brak wyobraźni. Zdrowie i bezpieczeństwo są wartościami bezcennymi, toteż profilaktyka w szkole nie ogranicza się do szczególnych działań wyłącznie podczas Szkolnego Tygodnia Profilaktyki, ale jest zadaniem na każdy dzień i w każdym miejscu.

 Alicja Dyszer

Skip to content