Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego Złoté jaje

26 kwietnia 2017r. w Centrum Kultury w Kartuzach odbyło się rozdanie nagród w Powiatowym Konkursie Literackim „Złoté jaje”. Na konkurs należało przygotować kilka wierszy w języku kaszubskim. Uczniowie naszej szkoły od lat zgłaszają swoje poezje do tegoż konkursu. W tym toku swoje prace wysłały uczennice: Monika Brzeska, Patrycja Dawidowska, Matylda Czyżowska, Klaudia Rychert, Julianna Cyman, Marta Mielewczyk, Dominika Piotrowska, Agata Kostuch i Anna Mikielewicz.

Jury konkursowe przyznało, w kategorii klas IV- VI, I miejsce i statuetkę „Złoté jajo” Klaudii Rychert z kl. IV a, III miejsce Juliannie Cyman z kl. V a . Natomiast w kategorii klas gimnazjalnych wyróżnienia otrzymały: Agata Kostuch z. kl. II oraz Anna Mikielewicz z kl. III B.

Wszystkim nagrodzonym, jak i uczestnikom serdecznie gratulujemy. Zachęcamy też do dalszej twórczości.

A oto nagrodzone wiersze Klaudii Rychert:

Aniółk
Sedzy aniółk na blunce
i mësli ò ùpiekłi kùrce.
Miesąc do niegò òczkã mërgô
i pò niebie pòmału sã pùrgô.
Gwiôzdë wkòło migòcą,
Ptôszczi ju nie swiergòcą,
Słunkò dôwno szło spac,
Aniółczi w balã zaczãłë grac.

Mikòłôj
Mikòłôj mô sëwą brodã,
Stôri to człowiek, nié pòwiém,
le  mòcë mô co ni miara,
prezentë rozdôwô òd biôłégò rena.
Dostôwô òd dzecy ciasteczka,
czasã szklóneczkã mléczka.
Reniferë są ùceszoné,
Bò mògą wrócëc na biégùn,
bò są ju ùmãczoné.

Zëma
Jidze zëma drogama,
Dzecë szmërgają kùlkama,
Mróz w gãbã szczipie,
z nieba sniég sã sëpie.
Wszëtcë sã ceszą,
do dodomów spieszą.
Bò Mikòłôj, ju jedze
darënczi wieze.

Bożena Lejk

Skip to content