Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podsumowanie konkursu czytelniczego

Konkurs czytelniczy dla uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbył się na początku kwietnia. Łącznie zgłosiło się 22 uczniów. Konkurs czytelniczy miał na celu popularyzację mniej znanych baśni H. Ch. Andersa. Nadrzędny celem konkursu było zmobilizowanie uczniów do czytania, rozbudzenia w nich pasji czytelniczych, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumiem oraz rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
KLASA I SP
Jakub Czapiewski – kl. I b
Zuzanna Pasławska – kl. I a

KLASA II SP
Jakub Bronk – kl. II a
Bartosz Wiśniewski – kl. II b
Oliwia Gańska – kl. II b
wyróżnienie – Jan Łabuński – kl. II b

KLASA III SP
Sandra Myszk – kl.. III b
Marta Ruszewska – kl. III b
Krzysztof Wenta – kl. III b
wyróżnienie – Milena Bigus – kl.. III c

Lucyna Labuda

Skip to content