Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs!

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs, którego celem jest:
wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji, zgodnej z zasadami fair – play;
aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły;
kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole;
rozwijanie kultury osobistej;
rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Skip to content