Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

PODSUMOWANIE TYGODNIA PROFILAKTYKI

W dniach od 19 do 23 września br. w Zespole Szkół w Gowidlinie odbył się  Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem “Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”. Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w spotkaniu z Policjantami Komendy Powiatowej Policji z Kartuz. Poszerzyli swoją   wiedzę  z  zakresu bezpieczeństwa na drogach w ruchu pieszych oraz poruszania się pojazdami kołowymi jednośladowymi.
Uczniowie  klas IV –VI  uczyli   się   zasad   niesienia   pierwszej  pomocy w nagłych wypadkach. Szkolenie przeprowadził Strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kartuz. O tragicznych skutkach wypadków  drogowych opowiedziała gimnazjalistom Pełnomocnik Wójta Gminy Sierakowice ds. Osób Niepełnosprawnych, która w młodym wieku uległa wypadkowi drogowemu doznając ciężkich obrażeń ciała i kalectwa na całe życie. Gimnazjaliści mieli również okazję wzięcia udziału w spotkaniu z Trenerem Żywienia z Klubu Zdrowego Stylu Życia z Kartuz. Oprócz interesującej rozmowy z uczniami i ciekawej prezentacji multimedialnej zaproponowano nieodpłatne konsultacje uczniom mającym problemy ze zdrowiem, wynikające ze złych nawyków żywieniowych.
Gościem  tegorocznego Szkolnego  Tygodnia Profilaktyki była Przedstawicielka Oświaty i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z Kartuz, która przestrzegła uczniów przed konsekwencjami zażywania narkotyków i dopalaczy. Podczas prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną gimnazjaliści dowiedzieli się jak działają mechanizmy powstawania nałogu oraz jak trudne jest leczenie ludzi uzależnionych.
Klasy gimnazjalne w ramach konkursu bibliotecznego przygotowały  plakaty o zdrowym żywieniu, bezpieczeństwie, sporcie oraz zapobieganiu nałogom. Najciekawsze prace zostały nagrodzone dyplomami.
Gimnazjaliści z klasy drugiej pod opieką wychowawcy zaprezentowali interesujące przedstawienie profilaktyczne zatytułowane “Misja specjalna”. Tematyka inscenizacji dotyczyła nałogów: alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii  oraz  uzależnienia  od  Internetu. Całość   została  przedstawiona w nieco satyryczny sposób, ale skłoniła do refleksji zarówno uczniów jak i nauczycieli. Na zakończenie wystąpił anioł z przesłaniem:

„Mamy nadzieję, że w tym naszym wystąpieniu
zobaczyliście prawdę o nałogach istnieniu.
Jedno jest tylko życie, drugiej szansy nie macie
i to od Was zależy jak je wykorzystacie”

W Tygodniu Profilaktyki odbyło się  wiele zajęć o tematyce profilaktycznej z psychologiem, pedagogiem oraz wychowawcami. Najważniejszym  zadaniem działań profilaktycznych w szkole było uświadomienie młodym ludziom, że życie jest nadrzędną wartością, dlatego należy je chronić  dbając  o  zdrowie i bezpieczeństwo.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Gowidlinie dziękuje wszystkim zaproszonym gościom, prelegentom, którzy włączyli się w realizację Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.

Alicja Dyszer

https://kartuzy.info/wiadomosc,27986,Tydzien-profilaktyki-w-Zespole-Szkol-w-Gowidlinie.html

Skip to content