Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Obywatelski projekt edukacyjny pt.: „OBYWATEL – NA WŁASNE OCZY”

Uczniowie Gimnazjum w Zespole Szkół w Gowidlinie wspólnie z rówieśnikami z pozostałych szkół gimnazjalnych Gminy Sierakowice przystąpili do projektu ,,Obywatel – na własne oczy”, którego głównym celem jest rozwój postaw obywatelskich wśród młodzieży.  

Charakterystyka projektu

CEL PROJEKTU
Młodzież gimnazjalna potrafi się nauczyć definicji samorządności z książki, ale ma problem z przełożeniem tego na życie i swoją aktywność w  życiu obywatelskim.
Zrealizowanie projektu pozwoli “wkluczyć” młodzież do życia obywatelskiego i publicznego, pozwoli zniwelować bariery istniejące w tym obszarze, przybliży młodzieży kwestie samorządności i konieczności udziału w życiu obywatelskim regionu, kraju i UE, poprzez innowacyjne podejście (nieksiążkowe) i osobiste doświadczenie (wyjazdy, warsztaty, spotkania) nabierze cech autentyczności.

UCZESTNICY
Grupą główną projektu będzie 44 uczennic/uczniów tworzących Młodzieżową Radę Gminy Sierakowice, zaś w części działań będzie brać udział cała młodzież czterech gimnazjów z terenu gminy. Z ramienia każdej szkoły wyznaczony jeden nauczyciel – koordynator szkolny.

FORMA DZIAŁAŃ
Działania pozalekcyjne, organizowane w czasie wolnym lub w korelacji z planem pracy szkół i programem wychowawczym placówek. Warsztaty z ekspertami (dziennikarz, polonista, grafik, informatyk, prawnik) i wyjazdy studyjne dla młodzieży z pełną opieką pedagogiczną, w tym do Warszawy i Brukseli. Spotkania z przedstawicielami władz gminy, Rady Gminy i organizacji pozarządowych. Zapewniony transport dla młodzieży na zajęcia.

TERMIN REALIZACJI
MAJ – GRUDZIEŃ 2015

Joanna Neubauer, Aleksandra Stark

Skip to content