Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

“Dzień Europejski- teleexpress”

Tradycją w naszej szkole są obchody ,,Dnia Europy”. Również w tym roku 08.05.2015r. celebrowaliśmy w naszej szkole ten dzień. Uczniowie przygotowali z tej okazji krótki filmik z udziałem wszystkich uczniów klas gimnazjalnych. Film nosił tytuł “Dzień Europejski- teleexpress”. Ponadto uczniowie przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Gowidlina i okolic, przygotowali gazetki prezentujące informacje na temat wybranych krajów europejskich.
“Dzień Europejski” służył doskonaleniu wielu umiejętności, kształtowaniu wartości, postaw i poglądów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania uczniów w dorosłym życiu w zintegrowanej Europie.

Alicja Kuchta

Skip to content