Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

W Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie odbył się XII Sejmik Kaszubski, czyli gimnazjalny Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Wzięli w nim udział gimnazjaliści z powiatów: kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego. Celem konkursu było motywowanie młodzieży gimnazjalnej do wzbogacania wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Zakres tematyczny konkursu było bardzo obszerny. Obejmował zagadnienia historyczne, geograficzne, literackie oraz kulturalne Kaszub i Pomorza Gdańskiego.
Sejmik jest imprezą organizowaną od 2004 roku. Konkurs opiera się na historii, geografii, wiedzy o klimacie, warunkach przyrodniczych, gospodarczych, a także o postaciach historycznych, w tym działaczach ruchu kaszubskiego, pisarzach, literaturze i zagadnieniach kulturalnych. Uczniowie naszej szkoły, od początku istnienia tegoż konkursu, zdobywają w nim wysokie lokaty. W bieżącym roku nasze gimnazjum reprezentowały: Sylwia Cichosz, Aleksandra i Adriana Olejnik.
Konkurs przeprowadzano w trzech etapach. Obejmował on część testową, składającą się z 65 pytań, trwającą 45 minut oraz część ustną. W wyniku eliminacji do finałowej części zakwalifikowało się 9 uczniów, w tym wszystkie nasze reprezentantki. W finale uczestnicy odpowiadali ustnie na sześć wylosowanych przez siebie pytań z zakresu geografii, historii, literatury i kultury Kaszub. Każdemu finaliście przysługiwało 90 sekund na udzielenie odpowiedzi. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przewodniczący Alfons Miłosz i członkowie Zdzisław Żmuda-Trzebiatowski, Ryszard Hinc i Alicja Klinkosz.
Laureatką sejmiku została nasza gimnazjalistka Aleksandra Olejnik. Miejsce trzecie zajęła Sylwia Cichosz, a piąte Adriana Olejnik. Ola i Sylwia zostały nagrodzone smartfonami, książkami o tematyce regionalnej oraz dyplomami, natomiast Ada otrzymała książki o tematyce regionalnej i dyplom. Uczennice do konkursu przygotowała pani Aleksandra Stark. Przewodniczący komisji konkursowej podsumowując XII Sejmik Kaszubski wyraził zadowolenie z liczby uczestników interesujących się Kaszubami. Był dumny z reprezentowanej przez nich wiedzy.
Serdecznie gratulujemy Oli, Sylwii i Adzie tak wspaniałego sukcesu. Życzymy kolejnych.

Zespół ds. promowania placówki

Skip to content