Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

“Multisport – sport dla wszystkich”

Wiejski Klub Sportowy „F.C. Gowidlino” przy współpracy z Zespołem Szkół w Gowidlinie w kwietniu 2014 roku zgłosił się do realizacji zajęć sportowych w ramach projektu “Multisport-sport dla wszystkich” organizowanych przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, na którego realizację klub uzyskał zgodę.
Projekt realizowany jest przy współpracy Prezesa „F.C. Gowidlino”, trenera UEFA A Krzysztofa Kolke, nauczycieli wychowania fizycznego oraz dyrektora ZS w Gowidlinie.
Zajęcia sportowe w ramach realizowanego przez F.C. Gowidlino projektu “Multisport-sport dla wszystkich” rozpoczęto w miesiącu kwiecień 2014 roku.
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu:
1) poniedziałek – godz. 15.30-17.00,
2) środa – godz. 15.30 – 17.00,
3) piątek – godz. 15.30 – 17.00
W zajęciach biorą udział dzieci ze szkoły podstawowej – z klas IV – VI. Dzięki przystąpieniu do projektu klub uzyskał liczny sprzęt sportowy, a także gadżety w barwach narodowych, które pomogły w realizacji zajęć sportowych w miejscowości Gowidlino.

Skip to content