Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Ślubowanie i pasowanie

Do tej chwili przygotowywaliśmy się od pierwszego tygodnia nauki w szkole. Dzieci zapoznawały się ze swoimi prawami i obowiązkami, poznawały zasady panujące w tym nowym, ważnym dla nich miejscu, doświadczały szkolnego życia . Były pilne i pracowite. Wiedziały, że aby zostać przyjętym do braci uczniowskiej, trzeba udowodnić, że są tego godne.
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Gowidlinie w czwartek 16.10.2014r.wzięli udział w ślubowaniu i pasowaniu na ucznia.
Uczniowie recytowali wierszyki i śpiewali piosenki. Ich poczynania oklaskiwali dumni rodzice. Dzieci złożyły przysięgę na sztandar szkoły. Pani dyrektor Maria Wenta-Barlak, do pasowania wykorzystała ogromny ołówek.
Rodzice wręczyli dzieciom upominki, a wychowawcy dyplomy. Po ślubowaniu udaliśmy się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Pamiątkowe fotografie, dyplomy, żakowskie czapki i życzenia tak jak i ten wielki dzień na pewno długo zostaną w pamięci każdego z nich.

Wychowawcy klas I
Lucyna Labuda
Kinga Dyszer
Dominika Kuczkowska

Skip to content