Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

KONSULTACJE PSYCHOLOGA

W ramach projektu
pt.: ?Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych gminie Sierakowice?
istnieje możliwość uzyskania pomocy psychologicznej.
Usługa skierowana jest do uczniów objętych wyżej wspomnianym projektem.

wtorek od 12.30 do 15.30

piątek od 13.40 do 15.10.

Skip to content