Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Miejsce pamięci narodowej – Stutthof

W sobotę 19 października 2013r. uczniowie klas V i  VI oraz klas gimnazjalnych, uczący się języka kaszubskiego, wybrali się na wycieczkę szlakiem miejsc pamięci narodowej.
Młodzież odwiedziła obóz koncentracyjny Stutthof. Słuchając przewodnika, uczniowie dowiedzieli się, że obóz założony został przez Niemców w chwili wybuchu II wojny światowej, w dniu 2 września 1939 r. Usytuowany niedaleko wsi Sztutowo, w obrębie Wolnego Miasta Gdańska, w pierwszej fazie swojego istnienia miał Stutthof odegrać szczególną rolę w realizacji rozwiązania kwestii polskiej na terenie Pomorza Gdańskiego. To tu już od pierwszych dni wojny osadzano Polaków i Żydów, głównie mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska. W ciągu ponad 5 lat (1939-1945) działalności obozu koncentracyjnego Stutthof zarejestrowano w nim łącznie około 110 000 więźniów. Byli oni obywatelami 28 państw. Z ogólnej liczby więźniów około 24 600 przeniesiono do innych obozów koncentracyjnych. W wyniku zastosowania bezpośrednich metod uśmiercania więźniów, jak również w wyniku wytworzonych ekstremalnych warunków bytowych, chorób, braku opieki lekarskiej oraz ciężkiej pracy, zwłaszcza w podobozach, a także w wyniku ewakuacji obozu liczbę ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof szacuje się na około 63 do 65 tysięcy. Uczniowie uczcili ofiary obozu minutą ciszy, zapalili znicz oraz modlili się w intencji pomordowanych.
Kolejnym miejscem, które odwiedziła nasza młodzież, to Westerplatte- symbol wybuchu II wojny światowej. Uczniowie dowiedzieli się, że mieszkaniec gowidlińskiej parafii Jan Tusk, był wśród żołnierzy broniących 1.09.1939 r. Wojskowej Składnicy Tranzytowej w Wolnym Mieście Gdańsku. Pani przewodnik ciekawie opowiadała o obrońcach   Westerplatte, pokazała uczniom również ważne miejsca dla Gdańska, które można było zobaczyć ze wzgórza, na którym znajduje się pomnik.
Była to bardzo kształcąca wycieczka, która uświadomiła młodzieży jak dobrze, że żyjemy w wolnym kraju i nie musimy doświadczać okrucieństw wojny.

Zdjęcie0065

Zespół ds promowania placówki

Skip to content