Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Podsumowanie roku szkolnego 2011/12

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/12 odbyło się 29 czerwca 2012 roku.
Dla uczniów klas VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i klas III Gimnazjum była to szczególna chwila, ponieważ kończyli oni kolejny etap swego kształcenia.
Pani dyrektor Aleksandra Stark podsumowała miniony rok szkolny i omówiła wyniki pracy dydaktyczno ? wychowawczej poszczególnych klas.
Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły oraz wręczenie świadectw, nagród i wyróżnień.
Wyróżnienie ?Najlepszy absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II? otrzymały: Edyta Wenta z klasy VIa i Julia Formela z klasy VIb. Obie uczennice uzyskały średnią ocen 5,75.
Najlepsze noty wśród absolwentów klas VI otrzymali: Maciej Bigus, Julia Kobiela, Julia Labuda, Kamila Sychta, Edyta Wenta, Patrycja Woźniak, Julia Formela i Agata Ruszkowska. Rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.
Rada Rodziców Zespołu Szkół w Gowidlinie przekazała nagrody pieniężne dla następujących uczniów: Edyta Wenta, Julia Formela, Magdalena Cichosz, Radosław Labuda.

Nagrodę im. Jana Pawła II otrzymali następujący uczniowie z klas IV ? V:
Klasa IV a

Szymon Dawidowski, Adrianna Driwa, Weronika Kolke, Martyna Lublewska, Agata Myszk, Dominika Pioch, Michał Sildatk.

Klasa IV b
Klaudia Elend, Anna Mikielewicz

Klasa V a
Aleksandra Cyman, Natalia Górniak, Urszula Labuda, Weronika Labuda, Kamila Lublewska, Adrianna Olejnik, Aleksandra Olejnik, Natalia Wolska

Klasa V b
Dominika Sildatk, Marta Wenta, Joanna Woźniak.

Wyróżnienie ?Najlepszy Gimnazjalista? uzyskał uczeń klasy Ia Radosław Labuda ? średnia ocen 5,36.
Najlepsze noty wśród uczniów klas III Gimnazjum uzyskali: Marek Wenta, Bartłomiej Labuda, Piotr Zelewski, Aleksandra Formela, Marlena Cirocka, Beata Grucza, Anna Myszk, Magdalena Zielke. Rodzice tych uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Zrzeszenie Kaszubsko ? Pomorskie o/Sierakowice wręczyło uczniom: Markowi Wencie, Bartłomiejowi Labuda, Piotrowi Zelewskiemu, Aleksandrze Formeli, Marlenie Cirockiej nagrody pieniężne za najwyższe osiągnięcia w nauce. Rada Rodziców również przekazała nagrody pieniężne dla najlepszych absolwentów: Markowi Wencie, Bartłomiejowi Labuda, Piotrowi Zelewskiemu, Aleksandrze Formeli, Marlenie Cirockiej, Annie Myszk. Natomiast wyróżnienie ?Najlepszy absolwent Gimnazjum? otrzymał uczeń klasy III a Marek Wenta ze średnią ocen 5,67.
Na koniec pani dyrektor życzyła wszystkim uczniom oraz nauczycielom słonecznych wakacji, zasłużonego wypoczynku i nowych sił do dalszej pracy.

Skip to content