Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Gowidlinie

?Serce jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje
ani się nie kupuje,
ale które się ofiarowuje?
/Gustaw Flaubert/

Dnia 21 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół w Gowidlinie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, poprzedzona mszą świętą o godz. 9.00 sprawowaną przez ks. kan. Leszka Knuta. Po mszy seniorzy przeszli do szkoły, aby obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez dzieci i młodzież.
W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Sierakowice ? Pan Tadeusz Kobiela wraz z małżonką, pan Janusz Wenta ? radny gminy i przewodniczący Rady Rodziców, ks. kan. Leszek Knut oraz ks. prałat Franciszek Cybula.
Na początek uczniowie klasy III zaprezentowali się w przedstawieniu pt. ?Dar pastuszka?, które przygotowała pani Alicja Walkusz. Następnie wystąpił szkolny chór Kantylena, który przygotował koncert kolęd. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli również udział w tej uroczystości i zaprezentowali wierszyki oraz piosenki dla babć i dziadków. Wyrecytowali wiele pięknych słów o miłości do babci, o wdzięczności za to, że dziadkowie zawsze mają dla nich czas. Goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które wyraziły ogromną wdzięczność za cierpliwość, dobroć i miłość.
Na zakończenie pani dyrektor złożyła seniorom serdeczne życzenia, a uczniowie wręczyli upominki przygotowane podczas zajęć świetlicy środowiskowej ?Spójrz inaczej?. Potem goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który był okazją do wspólnych rozmów i wspomnień.
Nad przebiegiem uroczystości czuwały panie: Hanna Formela, Maria Kostuch i Dominika Kuczkowska.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim babciom i dziadkom za to, że tak licznie przybyli na tę uroczystość, przygotowaną specjalnie dla nich i zapraszają już dziś wszystkich za rok. Ponadto dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowicach za wsparcie finansowe, a rodzicom za słodki poczęstunek.

Julia Formela, Weronika Piotrowska


Skip to content