Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

ZAPROSZENIE

Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tym konkursem chcielibyśmy w szczególny sposób uczcić pamięć Patrona naszej szkoły.

Konkurs został umieszczony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Wojewódzkim kalendarzu imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2021/2022 (https://www.kuratorium.gda.pl/kalendarz_imprez/3wyswietl.php).

Celem naszego konkursu jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, ukazanie św. Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka, poznanie działalności i twórczości św. Jana Pawła II, propagowanie wzorców postępowania, wzbudzanie chęci do naśladowania Ojca Świętego.

Regulamin Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

Załącznik nr 1 do regulaminu – zgłoszenie

Załącznik nr 2 do regulaminu – protokół

Załącznik nr 3 do regulaminu – oświadczenie

(kliknięcie na powyższe linki otworzą informacje)

Literatura konkursowa:

*Adam Bujak, Michał Rożek – Wojtyła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998r. (kliknięcie na linki otworzą informacje)
WOJTYŁA do s. 113

WOJTYŁA s. 114-213
WOJTYŁA s. 214-239

*Seria Wielcy PolacyJan Paweł II Pielgrzym pojednania, Prorok i misjonarz, który zmienił świat, De Agostini, Warszawa 2007r. (kliknięcie na linki otworzą informacje)
WIELCY Polacy s. 1-13
WIELCY Polacy s. 14-24
WIELCY Polacy s. 25-35
WIELCY Polacy s. 36-47

*Podróże apostolskie Jana Pawła II w latach 1979 – 1984 (kraj i data) (kliknięcie na link otworzy informację)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II

*Encykliki Jana Pawła II (tytuł język polski i język łaciński, data) (kliknięcie na link otworzy informację)
https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II

*Światowe Dni Młodzieży w latach 1986 – 2002 (miejsce, rok, numer ŚDM, hasło, logo) (kliknięcie na link otworzy informację)
http://archive.krakow2016.com/historia-sdm.html

Laureat za uzyskanie I, II i III miejsca na szczeblu wojewódzkim otrzymuje 2 punkty,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2021/02/1.-zawody-wiedzy..pdf).

Ponadto konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Sierakowice.

II EDYCJA – 02.06.2021r.

Pamięć przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość
Św. Jan Paweł II

Hasło to przyświecało finałowi II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II zorganizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie. Pamięć o tym Wielkim Polaku jest ważna dla społeczności gowidlińskiej placówki, ponieważ od 2000 roku nosi ona imię tego świętego. Uczniowie szkoły co roku biorą udział w uroczystościach upamiętniających pontyfikat oraz rocznicę urodzin i śmierci Jana Pawła II.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne wcześniejsze etapy tegorocznego konkursu odbyły się on-line. Finał II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II odbył się 2 czerwca 2021 r. w murach gowidlińskiej podstawówki. Zakwalifikowało się do niego 11 uczniów reprezentujących 5 szkół z terenu województwa pomorskiego. Formuła finału, czyli III etapu konkursu, była ustna. Każdy z uczestników musiał odpowiedzieć przed komisją konkursową na wylosowane przez siebie pytania.

W wyniku eliminacji:
I miejsce zajęła Kinga Recław ze Szkoły Podstawowej w Brodnicy Górnej,
II miejsce Patrycja Dawidowska reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
III miejsce wywalczył Kacper Klebba ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: siostra Ludmiła Kulik – przewodnicząca WKK, ks. dr Andrzej Piernikarczyk, ks. Andrzej Patrzykąt i pani Bożena Lejk – członkowie WKK.

Konkurs zaszczycili swą obecnością: pani Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, pani Justyna Machut – Przedstawiciel Starosty Kartuskiego, pan Tadeusz Kobiela – Wójt Gminy Sierakowice, pan Mirosław Kuczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Sierakowice, pani Halina Knapińska – Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie oraz pani Aneta Tomeczkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie.

Dyrektor szkoły, pani Aleksandra Stark, podkreśliła rolę autorytetu Jana Pawła II jaką odgrywa we współczesnym świecie. W czasach, gdy niemodne jest życie w wierze, ten święty pokazuje, że wiara, pokora i oddanie drugiemu człowiekowi może stanowić wspaniały wzór do naśladowania.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci wspaniałe nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, Wójta Gminy Sierakowice, Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Sierakowicach, pana Witolda Cygert, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie, Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Grupę Energa.

Pomorski Kurator Oświaty każdemu uczestnikowi wręczyła indywidualne podziękowania oraz upominek w formie książki.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Sierakowice i Pomorski Kurator Oświaty, natomiast medialny Wiadomości Sierakowickie i Kartuzy.info.

Koordynatorami przedsięwzięcia byli: Aleksandra Stark, Bożena Lejk, Sylwia Miszk, Elżbieta Rompa i Barbara Salamon.

Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom, opiekunom oraz gościom
i zapraszamy już dziś na III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II, który odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

https://kartuzy.info/artykul/ii-wojewodzki-konkurs/1180473

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2800789186900967&id=1650180985295132

http://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/8876-final-ii-wojewodzkiego-konkursu-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii

Zespół ds. promowania placówki

Już niedługo w Gowidlinie wojewódzkie zmagania konkursowe 

2 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbędzie się finał II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II. Międzyszkolne eliminacje konkursu odbyły się za pośrednictwem aplikacji Teams 24 lutego 2021r. W wyniku tych eliminacji do III etapu – finału zakwalifikowało się łącznie 11 uczniów szkół podstawowych całego województwa pomorskiego. Finalistów czeka batalia o jak najwyższe wyniki oraz dodatkowe 2 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Pomorski Kurator Oświaty i Wójt Gminy Sierakowice.

W czasach, gdy mamy kryzys autorytetów, poszukiwanie i wskazywanie wzorców do naśladowania jest bardzo potrzebne. Przykład życia i wiary papieża Polaka Jana Pawła II jest dziś szczególnie aktualny, dlatego konkurs ten kierowany jest do uczniów klas starszych szkoły podstawowej. 

https://kartuzy.info/artykul/ii-wojewodzki-konkurs/1176869

https://sierakowice.pl/aktualnosc-994-final_ii_wojewo_dzkiego_konkursu_wiedzy.html

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w celu ochrony zdrowia Uczestników konkursu
podjęliśmy decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.
III etap (finał) konkursu odbędzie się 2 czerwca 2021r. (środa) o godz. 10.00.

Do zobaczenia Organizatorzy

****

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w celu ochrony zdrowia Uczestników konkursu
podjęliśmy decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.
III etap (finał) konkursu odbędzie się 27 kwietnia 2021r. (wtorek) o godz. 10.00
– jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Do zobaczenia Organizatorzy

****

24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 10.00 za pośrednictwem aplikacji Teams
odbędzie się II etap II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

Instrukcja logowania

Skip to content