Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

I WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O ŚW. JANIE PAWLE II

Komunikat w sprawie III etapu
I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję, że zmieniam Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nastąpi zmiana terminu przeprowadzenia I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II.

Decyzja w sprawie nowego terminu przeprowadzenia ww. konkursu
zostanie zamieszczona na szkolnej stronie internetowej www.gowidlino.edu.pl 

Aleksandra Stark

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie
odwołuje zaplanowany na 25 marca 2020r.
Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II.
Będziemy kontaktować się z Państwem
ponownie po ustaniu zagrożenia.

Aleksandra Stark

ZAPROSZENIE

Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w I Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tym konkursem chcielibyśmy w szczególny sposób uczcić pamięć Patrona naszej szkoły w 100. rocznicę jego urodzin.
Konkurs został umieszczony przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Wojewódzkim kalendarzu imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020 (http://www.kuratorium.gda.pl/kalendarz_imprez/3wyswietl.php).
Ponadto konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Celem naszego konkursu jest zainteresowanie uczniów wiedzą religijną, ukazanie św. Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka, poznanie działalności i twórczości św. Jana Pawła II, propagowanie wzorców postępowania, wzbudzanie chęci do naśladowania Ojca Świętego.

 

Regulamin Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

Załącznik nr 1 do regulaminu – zgłoszenie szkoły

Załącznik nr 2 do regulaminu – oświadczenie

Załącznik nr 3 do regulaminu – protokół

(kliknięcie na powyższe linki otworzą informacje)

Literatura konkursowa:

*Adam Bujak, Michał Rożek – Wojtyła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998r. (kliknięcie na linki otworzą informacje)
WOJTYŁA do s. 113

WOJTYŁA s. 114-213
WOJTYŁA s. 214-239

*Seria Wielcy PolacyJan Paweł II Pielgrzym pojednania, Prorok i misjonarz, który zmienił świat, De Agostini, Warszawa 2007r. (kliknięcie na linki otworzą informacje)
WIELCY Polacy s. 1-13
WIELCY Polacy s. 14-24
WIELCY Polacy s. 25-35
WIELCY Polacy s. 36-47

*Podróże apostolskie Jana Pawła II w latach 1979 – 1984 (kraj i data) (kliknięcie na link otworzy informację)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II

*Encykliki Jana Pawła II (tytuł język polski i język łaciński, data) (kliknięcie na link otworzy informację)
https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II

*Światowe Dni Młodzieży w latach 1986 – 2002 (miejsce, rok, numer ŚDM, hasło, logo) (kliknięcie na link otworzy informację)
http://archive.krakow2016.com/historia-sdm.html

https://kartuzy.info/artykul/-i-wojewodzki-konkurs/930473

Skip to content