Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Zał. nr 5 – oświadczenie woli