Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Zał. nr 3 – oświaczenie woli – kl. I