Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Zał. nr 1 – deklaracja o kontynuowaniu