Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Regulamin rekrutacji dzieci 3-6 letnie