Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Próbna akcja ewakuacyjna

28 września 2018r., w piątek, odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, której głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia….
Więcej

Z ostatniej chwili

Sprzątanie Świata!

W dniach od 17.09.2018 do 21.09.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbyła się  po raz kolejny AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację Nasza Ziemia brzmiało  „AKCJA – SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2…
Więcej

Z ostatniej chwili

Rejs dla Niepodległej

29.09.2018r. nasi uczniowie oraz opiekunowie: Bożena Lejk, Sylwia Miszk, Aleksandra Stark i Aneta Woźniak udali się „w rejs dla Niepodległej”. Wycieczka miała na celu przybliżenie uczniom ważnych momentów z historii Polski oraz zaprezentowanie miejsc związanych z wielkimi patriotycznymi przełomami i…
Więcej

Z ostatniej chwili

„Szkoła Młodych Patriotów”

W tym roku szkolnym nasza szkoła kontynuuje udział w ogólnopolskim konkursie „Szkoła Młodych Patriotów”. We wrześniu udało nam się przeprowadzić sondaż wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców Gowidlina pt. „Patriotyzm w rozumieniu współczesnego Polaka”. Ankieta dotyczyła postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu…
Więcej

Z ostatniej chwili

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Jego główne cele to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Poprzez realizację zadań tematycznych przedszkolaki  poznają historię państwa polskiego, jego…
Więcej

Z ostatniej chwili

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą. Cele szczegółowe: a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,…
Więcej

Z ostatniej chwili