Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

zwolnienie z zajęć szkolnych