Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W CZASIE COVID-19

Zasady nauczania hybrydowego

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 01.03.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 15.02.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych, dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 01.02.2021 r. uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym w ścisłym reżimie sanitarnym. Przedszkole i oddziały przedszkolne również pozostają otwarte i funkcjonują z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIZ, MZ. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie. Sytuacja epidemiczna w placówce jest na bieżąco monitorowana.

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z informacją Ministra Edukacji i Nauki dotyczącą czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawiadamiamy, że:

  1. od 18.01.2021r. (poniedziałek) uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej wracają do nauki stacjonarnej w szkole w ścisłym reżimie sanitarnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEiN, GIS i MZ,
  2. sytuacja epidemiczna jest na bieżąco monitorowana, nieustannie priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i pracowników,
  3. uczniowie klas 4 – 8 będą kontynuować naukę w trybie zdalnym,
  4. oddziały przedszkolne pozostają otwarte i funkcjonują, jak dotychczas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Procedura – OP i klas 1-3 COVID-19 – 2020-21

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. informujemy, że od dnia 30 listopada 2020r. do dnia 03 stycznia 2021r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach 1-3, 4-8.
Oddziały przedszkolne pracują bez zmian – w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Kontakt z rodzicami przebiega wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Drodzy Rodzice dziękujemy Państwu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę.  
Życzymy dużo zdrowia dla każdego z Państwa oraz naszych Uczniów.

Łączę serdeczne pozdrowienia
w imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły

Aleksandra Stark – dyrektor szkoły

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. informujemy, że od dnia 09 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach 1-3, 4-8.
Oddziały przedszkolne pracują bez zmian – w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach od 9 listopada 2020r. – pytania i odpowiedzi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 29 listopada 2020r. – informacja dla rodziców

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. informujemy, że od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. nauczanie zdalne w klasach 4 – 8. Pozostałe oddziały pracują w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

KOMUNIKAT
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Na podstawie Opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach
o numerze 36/HDM/2020 z dnia 20.10.2020r.

wprowadzam
nauczanie w systemie hybrydowym
od dnia 21 października 2020r. do dnia 10 listopada 2020r. tj.:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym

Aleksandra Stark
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

 

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, że od dnia 21.10.2020 r. do 10.11.2020 r. szkoła przechodzi na system nauczania hybrydowego.

Taka pozytywna opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice. Zgodę na taki system wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauczanie hybrydowe oznacza, że:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym poprzez aplikację MSTeams.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym dnia 20.10.2020r. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams.

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

KOMUNIKAT – http://gowidlino.edu.pl/2020/09/16311/

Procedury bezpieczeństwa COVID-19 – 2020-21

Procedura – odbieranie uczniów ze szkoły

Procedura – pogorszenie stanu zdrowia

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/21 – AKTUALIZACJA

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Skip to content