Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

COVID-19

Zasady nauczania hybrydowego

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. informujemy, że od dnia 09 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. wprowadza się nauczanie zdalne w klasach 1-3, 4-8.
Oddziały przedszkolne pracują bez zmian – w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. informujemy, że od dnia 24 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły podstawowej tj. nauczanie zdalne w klasach 4 – 8. Pozostałe oddziały pracują w systemie stacjonarnym.

Prosimy o bieżące odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym i śledzenie szkolnej strony internetowej.

Zasady dotyczące nauki w systemie hybrydowym opublikowane są na naszej stronie internetowej. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny (ewentualnie telefon), a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams (ewentualnie dziennik).

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

KOMUNIKAT
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Na podstawie Opinii Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach
o numerze 36/HDM/2020 z dnia 20.10.2020r.

wprowadzam
nauczanie w systemie hybrydowym
od dnia 21 października 2020r. do dnia 10 listopada 2020r. tj.:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym

Aleksandra Stark
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

 

****

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie informuje, że od dnia 21.10.2020 r. do 10.11.2020 r. szkoła przechodzi na system nauczania hybrydowego.

Taka pozytywna opinia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice. Zgodę na taki system wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauczanie hybrydowe oznacza, że:
*oddziały przedszkolne i klasy 1 – 5 pracują w systemie stacjonarnym,
*klasy 6 – 8 pracują w systemie zdalnym poprzez aplikację MSTeams.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym dnia 20.10.2020r. Od tej pory kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację MSTeams.

Zwracamy się z prośbą do Państwa, aby zmobilizować dzieci do udziału w zajęciach online. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji i każda lekcja trwać będzie 30 min.

Z życzeniami zdrowia
Aleksandra Stark – dyrektor szkoły
Bernadeta Piotrowska – wicedyrektor

****

KOMUNIKAT – http://gowidlino.edu.pl/2020/09/16311/

Procedury bezpieczeństwa COVID-19 – 2020-21

Procedura – odbieranie uczniów ze szkoły

Procedura – pogorszenie stanu zdrowia

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/21 – AKTUALIZACJA

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Skip to content