Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podziękowania i certyfikaty dla naszej szkoły

Nasza Szkoła otrzymała podziękowania i certyfikaty za udział w: 

  • Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”; 
  • Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”; 
  • Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym „Magiczna Moc Bajek”. 

Projekty były realizowane przez nas już po raz kolejny. Trwały od października 2020r. do końca maja 2021r. Głównym celem było przede wszystkim realizowanie różnych zadań, w których kształtowana była postawa patriotyczna naszych uczniów, uwrażliwianie na folklor i tradycje naszej Ojczyzny, promowanie czytelnictwa, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, budzenie zaciekawienia książką poprzez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną oraz kształtowanie za pomocą literatury postaw moralnych wśród najmłodszych. 

To był kolejny rok wartościowych inspiracji i przygód podczas realizacji projektów. Już się nie możemy doczekać kolejnych edycji.

Maria Wolska-Rychert

Skip to content