Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Rekrutacja uczniów 2019/2020

Zarządzenia nr 12/2019 i 15/2019 Wójta Gminy Sierakowice w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice:

Zarządzenie 12/2019

Zarządzenie 15/2019

Uchwała Rady Gminy Sierakowice nr lV/38/19 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała IV/38/19

 

Regulaminy rekrutacji są w trakcie opracowywania i zostaną opublikowane wkrótce.

Aleksandra Stark