Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 26 stycznia 2019r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pani Dyrektor Aleksandra Stark serdecznie przywitała wszystkich Seniorów oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Sierakowice Pana Tadeusza Kobielę, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mirosława Kuczkowskiego, radnego Pana Andrzeja Wentę, ks. kanonika Leszka Knuta, ks. Marcina Leszczyńskiego, przedstawiciela Rady Rodziców Panią Renatę Miszk, sołtys Gowidlina Panią Jolantę Dyszer, sołtysa Borowego Lasu Pana Sławomira Cymana, przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach i media.  Seniorzy obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów klas 0 b pt. „Bo, to co najważniejsze jest w nas”. Następnie wystąpili uczniowie klas II-III z wierszykami, poprzez które wyrazili swoją miłość i wdzięczność swoim ukochanym babciom i dziadkom. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali: Julia Piotrowska i Jan Choszcz. Nic tak nie wzrusza seniorów jak występy ich własnych wnucząt. W niejednym oku zakręciła się łza. Zaproszonym gościom czas umilił występ zespołu muzycznego „Braci Złoch”. Na zakończenie części artystycznej uczniowie rozdali wszystkim świętującym Babciom i Dziadkom laurki z życzeniami i słodkim upominkiem. Swój wkład w przygotowanie uroczystości wnieśli  również Rodzice naszych uczniów, którzy przygotowali pyszne ciasta oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowicach za udzielone wsparcie finansowe. Serdeczne podziękowania kierujemy również do nauczycieli: Agnieszce Błaszkowskiej, Marii Kostuch, Dominice Kuczkowskiej Elżbiecie Rompie, Marii Wolskiej-Rychert, którzy przyczynili się do zorganizowania tak wspaniałej uroczystości. Dziękujemy wszystkim za przybycie i serdecznie zapraszamy za rok.

Agnieszka Błaszkowska

http://kartuzy.info/wiadomosc,37756,Dzien-Babci-i-Dziadka-w-Szkole-Podstawowej-w-Gowidlinie.html