Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podsumowanie projektu „Szkoła Młodych Patriotów”

Nasza szkoła w okresie od kwietnia do listopada 2018 r. brała udział w ogólnopolskim projekcie, a tym samym uczniowie wraz z nauczycielami wykonywali zadania przewidziane regulaminem tego konkursu. Pierwszym zadaniem było przygotowanie plakatu pt.: „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Plakaty w naszej szkole wykonywali uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w naszą akcję. Z pomocą nauczyciela-wychowawcy i rodziców powstała galeria plakatów, która wyeksponowana została na holach naszej placówki. Zadanie drugie polegało na przeprowadzeniu ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
Dnia 4 czerwca w konkursie wzięło udział 36 uczniów z klas 4 i 5 szkoły podstawowej. Uczniowie przez 45 minut zmagali się z testem wielokrotnego wyboru. Test składał się z 30 pytań, a poziom dostosowany był do wieku i umiejętności uczniów. Tematyka konkursu objęła m.in. Polskę pierwszych Piastów, przekrój historii Polski oraz najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Patrycja Dawidowska kl. 5a
II miejsce – Monika Wenta kl. 5a, Alan Jędryczka kl. 4c, Krystian Linsztet kl. 5a
III miejsce – Maciej Massowa kl. 5b
Zadanie trzecie objęło przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.
Dnia 13 września w naszej szkole przeprowadzony został sondaż pt.  „Patriotyzm w rozumieniu współczesnego Polaka”. Ankietowani zmierzyli się z odpowiedziami na pytania np. skąd Pani/a rodzina czerpie wiedzę o wydarzeniach historycznych, czy według Ciebie organizowanie lokalnych uroczystości sprzyja budowaniu postaw patriotycznych, czy znasz postacie zasłużone dla lokalnej społeczności, itp.
Następne zadanie to zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
W naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Wzięły w nim udział uczennice klas 5. Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej oraz kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturalnej z własnym narodem, jego historią, tradycją i wartościami.
Dobór repertuaru był bardzo interesujący. Nauczyciele zwrócili uwagę, aby utwory się nie powtarzały, co dało ciekawy obraz polskiej poezji patriotycznej. Można było wysłuchać znanych utworów wielu polskich poetów: Tadeusza Różewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Marii Konopnickiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida i wielu innych.22 października w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Wzięły w nim udział uczennice klas V. Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej oraz kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturalnej z własnym narodem, jego historią, tradycją i wartościami.
Komisja konkursowa w składzie: Wioletta Brzeska, Alicja Dyszer, Lidia Stahlke wyłoniła najlepszych laureatów:
I miejsce – Kornelia Tesmer
II miejsce – Wiktoria Labuda
III miejsce – Oliwia Zwara
wyróżnienie – Kornelia Cybula
Zadanie piąte polegało na zorganizowaniu ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
Nauczycielka muzyki wraz z pomocą wychowawców klas 5, 6 i 7 zorganizowali szkolne eliminacje konkursu pieśni patriotycznych. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością oraz swoim talentem wokalnym i muzycznym. Mogliśmy posłuchać utworów tj. Dziewczyna z granatem, Flaga, Dziś idę walczyć mamo, Hymn narodowy, O mój Rozmarynie, Biały Krzyż i Siekiera motyka. Na pierwszym miejscu uplasowała się klasa 6a, drugie miejsce zajęła klasa 5c a ostatnie miejsce na podium zajęła klasa 7a.
Ostatnie zadanie polegało na przygotowaniu przez klasy Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjum przygotowali podczas zajęć z wychowawcą plakat zawierający Kodeks Postaw Patriotycznych. Po zebraniu propozycji klas stworzyliśmy jeden wspólny dla naszej szkoły Kodeks. Jesteśmy bardzo dumni i mamy nadzieję, że będzie naszym przewodnim zbiorem zasad postępowania w dalszym życiu.
Tym samym dobiegła końca nasza przygoda z projektem. Szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Młodych Patriotów z czego jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni całej społeczności szkolnej za wkład pracy i zaangażowanie w prace projektowe.

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Skip to content