Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dzień Edukacji Narodowej

„Jak nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za SERCE”

 

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji 12 października 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Samorząd Uczniowski, pod czujnym okiem swoich opiekunów, przygotował część artystyczną, którą swą obecnością uświetnili zaproszeni goście, czyli: dyrekcja, nauczyciele, księża, pracownicy szkoły, pani sołtys oraz rada rodziców. Uczniowie z humorem zaprezentowali: torby, torebki oraz inne urządzenia pedagogów, z którymi przychodzą do pracy. Nie zabrakło również utworu lirycznego o wszystkich nauczycielach oraz pracownikach szkoły. Po części oficjalnej, nastąpiła część rozrywkowa – „Jaka to melodia?” – konkurs dla nauczycieli. Pedagodzy zostali podzieleni na pięć zespołów, które rywalizowały ze sobą odgadując tytuły wylosowanych piosenek. Bezkonkurencyjne okazały się panie humanistki zajmując pierwszą lokatę w konkursie. Drugie zacne miejsce zajęła władza świecka i duchowna, zaś trzecią lokatę panie z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Uroczystość zakończyła się złożeniem życzeń wszystkim pracownikom oświaty oraz  odśpiewaniem uroczystego „Sto lat”. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim uczniom, którzy przyczynili się do uświetnienia naszego szkolnego święta.

Samorząd Uczniowski