Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Informacja GOPS Sierakowice w sprawie dożywiania