Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej